Informace a postup při nákupu nemovitosti

MÁME ZKOLAUDOVÁNO!

AKTUÁLNĚ ČEKÁME NA ZÁPIS PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA NA NEMOVITOSTI - 4.4.2020 

  1. Ústní rezervace

Ústní rezervací je myšlena ústní dohoda mezi klientem a realitním makléřem. Je nezávazná, sjednána na dobu 48 hodin a to pro účely prostudování návrhu smluv. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy.

  1. Rezervační smlouva

Písemná rezervace je již závazná a vzniká samotným podpisem Rezervační smlouvy. Přílohou Rezervační smlouvy je také vzorový text Smlouvy o smlouvě budoucí. Rezervační poplatek je ve výši poplatku realitní kanceláře, a to 5% z kupní ceny bytové jednotky. Ceny uvedené na stránkách www.arkyrenafrancouzske.cz jsou včetně tohoto poplatku. Součástí tohoto úkonu je také úschova financí u advokátní kanceláře JUDr. Markéty Němcové. Tato částka není součástí kupní ceny uvedené následně v kupní smlouvě. 

V případě, že budete financování řešit s naším smluvním partnerem a nevyjde Vám hypoteční úvěr, bude Vám rezervace vrácena v plné výši.

  1. Smlouva o smlouvě budoucí

V časové lhůtě sjednané v Rezervační smlouvě je s klientem projednána a podepsána Smlouva o smlouvě budoucí, a to přímo v advokátní kanceláři JUDr. Markéty Němcové. Po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí se hradí do úschovy advokátní kanceláře částka 10% z kupní ceny nemovitosti. Zbytek kupní ceny bude uhrazen na základě výzvy prodávajícího, a to za splnění podmínky zpracování prohlášení vlastníka a jeho podání na katastrální úřad.

 

  1. Podpis kupní smlouvy

Samotný podpis kupní smlouvy bude podmíněn splněním následujících třech podmínek:

  • uhrazení kupní ceny ze strany kupujícího,
  • prodávající bude disponovat kolaudačním souhlasem,
  • zápisem prohlášení vlastníka na příslušném katastrálním úřadě.

 

  1. Podání návrhu na vklad, předání a převzetí nemovitosti

Podání návrhu na vklad po splnění podmínek v kupní smlouvě zajistí kancelář JUDr. Markéty Němcové. Bytová jednotka bude předána po zápise vlastnických práv do katastru nemovitostí, o předání nemovitosti se sepíše předávací protokol.

 

  1. Vyplacení kupní částky

Celá kupní částka bude vyplacena developerovi až po zápise vlastnického práva.

 

Právní služby zajištuje: JUDr. Markéta Němcová, Riegrova 1, 612 00 Brno tel. 725 140 240, 549 213 314

Thank you for rating this article.